Spielzeit 2022/23

Neue Termine!!!!!

Gehen Sie auf Kalender und erleben Sie die Neugkeiten in meiner nächste Spielzeit.

Grosser Erfolg für Josy Santos als Angelina in Dänemark

”Heldigvis lykkedes det for Josy Santos at gøre hovedpersonen Askepot (eller Angiolina, som hun egentlig hedder) til en nogenlunde troværdig karakter, der er stærk og selvstændig. Santos havde en skøn og flot, mørk stemme, der gav partiet den helt rigtige tyngde, og hvor det naturlige højdepunkt for hendes flotte koloraturer var den store arie til sidst i stykket, hvor Angiolina tilgiver sine plageånder.”

[Fortunately, Josy Santos managed to make the main character Cinderella (or Angiolina, as she is actually called) a somewhat believable character who is strong and independent. Santos had a lovely, dark voice that gave the part just the right weight, with the natural highlight of her beautiful coloratura being the great aria at the end of the piece where Angelina forgives her tormentors.] Critique, 17 September 2022

 

"Læg dertil, at sangerholdet er fremragende, og ikke mindst spindesiden imponerer: ..., og i titelpartiet er Josy Santos virkelig et fund og ikke en hvilken som helst rengøringshjælp. Hendes stemme har gyldent glødende dybde med tindrende høje diamantgnister, og hendes teknik er upåklagelig."

[Add to that, that the singing team is excellent, and not least the spinning side impresses: ..., and in the title part, Josy Santos is really a find ... Her voice has a golden glowing depth with sparkling high diamond sparks and her technique is impeccable.] Operamagasinet ASCOLTA, 11 September 2022

 

”Ikke mindst Askepot, sunget af Josy Santas udvikler sig igennem operaen, og stemmen ender i et smukt og fyldigt leje og med masser af charme. “

[Not least Cinderella, sung by Josy Santos, develops throughout the opera, and the voice ends up beautifully rich and full of charm. ]  Kulturkupeen.dk 16, September 2022

 

”… Askepot (sunget af den vidunderlige Josy Santos)”

…  Cinderella (sung by the wonderful Josy Santos)… Den 4. Væg

 

…den brasilianske mezzosopran Josy Santos havde fundet en Angelina (det kald-te Rossini hende) som en særdeles efektiv Askepot, der på ingen måde stak op for bollemælk, og hvis stemme havde tilstrækkelig gennemslagskrat til at nå ned til de bageste rækker i parkettet.

[…the Brazilian mezzo-soprano Josy Santos had found an Angelina (the call-Rossini called her) as a highly effective Cinderella. Who in no way stood up for buttermilk, and whose voice had sufficient impact to reach the back rows of the park.] Kristeligt Dagblad, 13 September 2022

 

”Først og fremmest er det en fest at høre den brasilianske mezzosopran Josy Santos som en overskudsfyldt, præcist syngende hovedrolleindehaver i det krævende parti som Askepot”

[First of all, it is a feast to hear the Brazilian mezzo-soprano Josy Santos as an exuberant, precisely singing leading lady in the demanding part as Cinderella] Politiken, 12 September 2022